Zhamilya

Zhamilya's resumes

  1. 2D Animator

    Zhamilya 2D Animation Almaty, Almaty Province, Kazakhstan
    3 Sep 2020