jackmachiridza

jackmachiridza's resumes

  1. Character designer

    jackmachiridza 2D Animation Pretoria, Gauteng, South Africa
    21 Mar 2022